Omdat Budgetstijl.nl volledig door mij is gemaakt, ben ik verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud ervan. Ik doe er alles aan om de de gegeven informatie zo juist en actueel mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat je iets tegenkomt dat niet (meer) klopt of niet goed werkt. In dat geval stel ik het zeer op prijs als je de betreffende fout meldt, zodat ik deze zo snel mogelijk kan verbeteren. Ook als je vindt dat er onduidelijkheden op de website staan, hoor ik het graag. Tips of advies voor het beter functioneren van mijn website zijn eveneens van harte welkom. Stuur een e-mail naar info@budgetstijl.nl.

Alle teksten op deze website zijn door mij geschreven en al het beeldmateriaal is door mij gemaakt en bewerkt of met toestemming gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Mocht je deze willen gebruiken (voor je eigen website of een andere uiting), dan mag dit alleen met de juiste bronvermelding en na toestemming van mij. Neem hierover daarom altijd contact met mij op via info@budgetstijl.nl.

Op links naar externe websites die buiten het domein van Budgetstijl.nl vallen, gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder(s).