budgetstijl.nl, gevestigd aan Koninginnelaan 43A, 9717BN Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

budgetstijl.nl Koninginnelaan 43A, 9717BN Groningen

info@budgetstijl.nl

Anneke Bouma is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van budgetstijl.nl. Ik ben te bereiken via info@budgetstijl.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

budgetstijl.nl verwerkt je persoonsgegevens wanneer je zelf gegevens verstrekt door het achterlaten van een reactie bij één of meer van de artikelen op deze website of contact zoekt door een e-mail te sturen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: – Naam – E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@budgetstijl.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Geautomatiseerde besluitvorming
budgetstijl.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk – Zodat je een reactie kan achterlaten op één of meer artikelen op deze website

– Zodat je contact met de website kunt opnemen

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar budgetstijl.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: De contactinformatie die je actief aan mij verstrekt door een e-mail te sturen, bewaar ik maximaal 2 jaar om mijn dienstverlening te kunnen optimaliseren.

Reacties die je zelf achterlaat op deze website blijven staan totdat je ze zelf verwijdert of mij een verzoek stuurt deze te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
budgetstijl.nl gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Analytische cookies
De analytische cookies maken gebruik van Google Analytics. Met deze cookies krijg ik inzicht in het gebruik van mijn website. Hiermee kan ik de website optimaliseren. De privacy van mijn bezoekers blijft met analytische cookies gewaarborgd. Je ip-adres wordt afgeschermd en de gegevens worden niet gedeeld met Google. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door budgetstijl.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@budgetstijl.cnl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. budgetstijl.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

budgetstijl.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@budgetstijl.nl.