Er zijn verschillende mogelijkheden om op Budgetstijl.nl uw website, dienst of product bekend te maken onder de juiste doelgroep. Zo kunt u uw banner laten tonen in de rechterkolom of boven de footer op elke pagina van de website, een winactie starten, of een advertorial met mij opstellen. Als u denkt dat uw merk, product of bedrijf goed aansluit bij de doelgroep van Budgetstijl.nl, dan kunt u persoonlijk contact met mij opnemen. Ook als u een ander zakelijk voorstel heeft dan ik hierboven heb opgesteld, kunt u dit aan mij voorleggen. Door al uw wensen duidelijk te maken, kan ik u de precieze mogelijkheden aan u vertellen en ontvangt u van mij geheel vrijblijvend een offerte. Eveneens stuur ik u dan informatie over de meest recente bezoekersaantallen mee. Mocht u mij producten willen toesturen om te laten testen voor een recensieartikel, dan kunt u mijn postadres eveneens via bovenstaand e-mailadres opvragen. Bedenk voordat u mij een product opstuurt dat: – ik wellicht een recensie schrijf over uw product, maar dat het ook mogelijk is dat ik uw product niet geschikt vind voor de doelgroep van de website of ik het mij niet voldoende interesseert om er over te schrijven. – ik altijd eerlijk mijn mening over uw product geef in een artikel. Deze kan dus positief uitvallen, maar ook negatief.

Neem contact met mij op via: adverteren@budgetstijl.nl